Henkilötietolain 523/99 §10 mukainen rekisteriseloste 31.10.2007

1. Rekisterinpitäjä

Itä-Lapin kuntayhtymä

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tuula Kuvaja

3. Rekisterin nimi:

Kemijarvenmassa.fi-adressin osallistujatietokanta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Adressin osallistujalistan tallentaminen ja osallistujien sähköpostiosoitteiden varmentaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, paikkakunta ja sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Adressiin osallistujien antamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sähköpostiosoitteita ei luovuteta ulkopuolisille. Sähköpostivarmennettujen osallistujien nimi- ja paikkakuntatiedot ovat nähtävillä internetissä osoitteessa http://www.kemijarvenmassa.fi. Adressin sulkeuduttua sähköpostivarmennettujen osallistujien lista luovutetaan kokonaisuudessaan adressin vastaanottajille ja sen luovuttamisesta vastaaville henkilöille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalisella aineistolla näkyvät samat nimi- ja paikkakuntatiedot kuin internetissä.
ATK:lle talletetut tiedot: Tiedot ovat tallennettuina salasanasuojatulle palvelimelle salasanasuojattuun tietokantaan. Tietokannan hallintaoikeudet ovat vain ylläpitäjällä. Kaikilla on mahdollisuus sähköpostivarmennettujen osallistujien nimi- ja paikkakuntatietojen tarkasteluun internetissä osoitteessa http://www.kemijarvenmassa.fi.