Tulevaisuus

Koska suomalainen metsäteollisuus, eikä varsinkaan StoraEnso, älyä etsiä uusia vaihtoehtoja tehtaiden toiminnalle vaan näkee tehtaiden sulkemisen ainoana vaihtoehtona,Kemijärven sellutehtaan henkilökunta yhdessä asiantuntijoiden kanssa esittää omat vaihtoehtonsa.

Meidän vaihtoehtomme ovat varteenotettavia, eivät pelkästään Kemijärven sellutehtaan toiminnan jatkumisen vaan ilmastonmuutoksen, maamme kasvavien metsien ja ihmisten tulevaisuuden kannalta. Me haluamme, että lapsemme ja lapsenlapsemme voivat elää kunnollisessa maailmassa ja sanoa, miten oikeita ja kauaskatsovia päätöksiä me heidän vanhempansa olemme tehneet.

Tehtaiden sulkeminen ei vaadi kovin suuria innovaatioita mutta ihmiskunnan valoisa tulevaisuus vaatii. Suljettavan tuotannon sijaan on kehitettävä jotakin uutta. Meidän tarjoamamme vaihtoehdot ovat sitä.

Yli kaksi kuukautta jatkuneen taistelun aikana on kaikille selvinnyt miten kevein eväin StoraEnso on suunnitelmansa tehnyt. Jokainen yhtiön esittämät lopettamisen syy on ammuttu alas, viimeisimpänä yhtiön raskain argumentti – puun riittävyys. Lapin tämän vuoden hakkuusuunnitteeseen lisätään Metsäkeskuksen johtajan Jukka Ylimartimon mukaan 1.4 miljoonaa k-m3, eli juuri saman verran kuin Kemijärven sellutehdas puuta käyttää. Tähän asti Kemijärven sellutehtaalla keitetty puu on StoraEnson käytettävissä muilla tehtailla. Onko Lapin tai Koillismaan puun kuljettaminen Uimaharjuun kestävän kehityksen mukaista toimintaa? Sen arvioivat paperin ja sellun ostajat.

Kemijärven sellutehtaan henkilökunta on laatinut asiantuntijoiden kanssa tehtaan kehittämissuunnitelman, jossa tutkittaisiin Lapin puun koostumus ja käyttö erilaisten sellulaatujen kehittämisessä sekä hakkuutähteiden ja metsänparannuksessa syntyvän alimittaisen pienpuun käyttämismahdollisuudet biopolttoaineiden valmistuksessa. 21.12. haastattelussa toimitusjohtaja Karvinen tyrmäsi henkilökunnan esittämät ajatukset. Samainen haastattelu osoitti, kuinka huonosti yhtiön johto tuntee sellunteon ja sen uudet mahdollisuudet. Myös harvennus-puuhakkeen keittämiseen liittyvät ongelmat ns. jatkuvatoimisissa keittimissä lienevät yhtiön johdolle tuntemattomia asioita.

Massaliike esittää, että sellutehtaan sulkemispäätös perutaan ja että puolueeton taho, esim. VTT, tutkisi Lapin puun erityisominaisuudet ja sen käyttämismahdollisuudet kemiallisessa metsäteollisuudessa. Samalla tutkittaisiin puun ja biomassan korjuuseen ja kuljettamiseen liittyvät logistiset ongelmat. Näin vältyttäisiin niiltä valtavilta virhearvioinneilta mitä metsäyhtiöt Suomessa, Kemijärvellä StoraEnso, ovat tekemässä. Kärsijöinä eivät olisi pelkästään itälappilaiset ihmiset vaan koko Suomen kansantalous ja metsiin perustuva teollisuutemme. Sellaista virhettä ei saa hyväksyä.

Kemijärven sellutehtaan kehittäminen ja bioenergian tuotanto, massaliikkeen tiedote 12.1.2008 (DOC)

Kemijärven sellutehtaan biojalostamovaihtoehdot. Olli Dahl, tekninen analyysi 11.1.2008 (PDF)

Alavalikko

© Kemijärven massaliike 2008. Viimeisin päivitys:
2.1.2020 19:33:18. Powered by CMSimple. Kirjaudu sisään