Voimalaitoksen hoitaja, paperiliiton tiedottaja Juha Pikkarainen

Arvoisat kuulijat, hyvät tiedotusvälineiden edustajat

Jos StoraEnson johto olettaa, että olemalla hiljaa, Kemijärven sellutehtaan sulkeminen vähitellen hyväksytään ja voidaan toimia järjettömän suunnitelman mukaisesti, se erehtyy karkeasti. Kyseessä on lähes kahden tuhannen ihmisen elämä ja toimeentulo. Sellaisesta asiasta ei yksinkertaisesti voi vaieta, eikä sellaista asiaa voi eikä saa unohtaa. Taistelua Kemijärven sellutehtaan toiminnan jatkamiseksi tavalla tai toisella jatketaan oikeaan lopputulokseen asti.

Yli kaksi kuukautta jatkuneen taistelun aikana on kaikille selvinnyt miten kevein eväin StoraEnso on suunnitelmansa tehnyt. Jokainen yhtiön esittämät lopettamisen syy on ammuttu alas, viimeisimpänä yhtiön raskain argumentti – puun riittävyys. Lapin tämän vuoden hakkuusuunnitteeseen lisätään Metsäkeskuksen johtajan Jukka Ylimartimon mukaan 1.4 miljoonaa k-m3, eli juuri saman verran kuin Kemijärven sellutehdas puuta käyttää. Tähän asti Kemijärven sellutehtaalla keitetty puu on StoraEnson käytettävissä muilla tehtailla. Onko Lapin tai Koillismaan puun kuljettaminen Uimaharjuun kestävän kehityksen mukaista toimintaa? Sen arvioivat paperin ja sellun ostajat.

Kemijärven sellutehtaan henkilökunta on laatinut asiantuntijoiden kanssa tehtaan kehittämissuunnitelman, jossa tutkittaisiin Lapin puun koostumus ja käyttö erilaisten sellulaatujen kehittämisessä sekä hakkuutähteiden ja metsänparannuksessa syntyvän alimittaisen pienpuun käyttämismahdollisuudet biopolttoaineiden valmistuksessa. 21.12. haastattelussa toimitusjohtaja Karvinen tyrmäsi henkilökunnan esittämät ajatukset. Samainen haastattelu osoitti, kuinka huonosti yhtiön johto tuntee sellunteon ja sen uudet mahdollisuudet. Myös harvennus-puuhakkeen keittämiseen liittyvät ongelmat ns. jatkuvatoimisissa keittimissä lienevät yhtiön johdolle tuntemattomia asioita.

Kemijärven sellutehtaan henkilökunta esittää, että sellutehtaan sulkemispäätös perutaan ja että puolueeton taho esim. VTT tutkisi Lapin puun erityisominaisuudet ja sen käyttämismahdollisuudet kemiallisessa metsäteollisuudessa. Samalla tutkittaisiin puun ja biomassan korjuuseen ja kuljettamiseen liittyvät logistiset ongelmat. Näin vältyttäisiin niiltä valtavilta virhearvioinneilta mitä metsäyhtiöt Suomessa, Kemijärvellä StoraEnso, on tekemässä. Kärsijöinä eivät olisi pelkästään itälappilaiset ihmiset vaan koko Suomen kansantalous ja metsiin perustuva teollisuutemme. Sellaista virhettä ei saa tehdä.

Kemijärven sellutehtaan henkilökunta