Tehtaan kannattavuus

Kemijärven Sellu Oy:n toiminta on ollut hyvin kannattavaa koko sen olemassaolon aikana. Rahoja on siirretty konserniavustuksia, terminointeja ja lainoja hyväksikäyttäen tytäryhtiön ja konsernin välillä.

Konserniavustus on Suomen verolainsäädännön mukaista rahaliikennettä, minkä avulla tytäryhtiöissä pyritään nollatulokseen. Emoyhtiön leveämmille harteille voidaan laillisesti siirtää tai siirtää siltä pois rahaa ja näin välttyä voitosta maksettavasta verosta. Kemijärven Sellu Oy:n ja emoyhtiön välinen korserniavustus oli 13.10.1995 – 30.9.2005 28.8 miljoonaa euroa emoyhtiölle voitollinen.

Konserniavustusten lisäksi tapahtui rahaliikennettä Kemijärven Sellu Oy:n ja emoyhtiön välillä myös terminoinneilla, jopa niin isoin summin, että tilintarkastajat huomauttivat asiasta. Seuraavassa luettelo sellun dollarihinnan terminoinneista, jotka löytyvät tilinpäätöksistä.

 • 1997 emoyhtiölle 6.42 M€
 • 1998 emoyhtiölle 2.15 M€
 • 1999 emoyhtiölle 1.00 M€
 • 2000 emoyhtiölle 10.00 M€
 • 2001 tyttärelle 0.33 M€
 • 2002 tyttärelle 0.77 M€
 • 2003 tyttärelle 2.00 M€
 • 2004 tyttärelle 0.46 M€
 • 2005 emoyhtiölle 0.21 M€
 • Terminoinnit yhteensä 23.34 M€
 • Emoyhtiölle 19.78 M€
 • Tyttärelle 3.56 M€

Rahavirta terminoinneissa Kemijärven Sellu Oy:stä emoyhtiölle 16.22 miljoonaa euroa.

Perustettaessa Kemijärven Sellu Oy, siirrettiin valtioneuvoston myöntämästä avustuksesta Kemijärven sellutehtaan kuitulinjan uudistamista varten tytäryhtiön velaksi emoyhtiölle 47.1 miljoonaa euroa. Tämä velka on maksettu 8.5 %:n korolla emoyhtiölle, yhteensä 58.5 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan rahavirta tyttäreltä emoyhtiölle on ollut Kemijärven Sellu Oy:n toiminnan aikana 13.10.1995 - 30.9.2005 103.52 miljoonaa euroa.

Kemijärven Sellu Oy:n tulos, konserniavustukset ja terminoinnit löytyvät alla olevista tilinpäätöksistä.

Tilinpäätös 2005

Tilinpäätös 2004

Tilinpäätös 2003

Tilinpäätös 2002

Tilinpäätös 2001

Tilinpäätös 2000

Tilinpäätös 1999

Tilinpäätös 1998

Tilinpäätös 1997

 

© Kemijrven massaliike 2008. Last update:
January 02, 2020, 19:33. Powered by CMSimple. Login