Tehtaan tekninen kunto ja investoinnit

Ympäristönsuojelun lähtökohdista metsäteollisuudessa on kehitysinvestoinneissa käytetty 1990-luvulta lähtien ns. BAT -tekniikkaa eli suomeksi sanottuna parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Kun investoinnit on toteutettu BAT -tekniikan mukaan, voivat kaikki - niin viranomaiset, luonnonsuojelijat kuin tehtaiden lähialueilla asuvat ihmisetkin olla varmoja siitä, ettei parempaa tekniikkaa investointien toteuttamisessa ole käytettävissä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana toteutettujen investointien kokonaishinta on 120 miljoonaa euroa. Investointien jälkeen Kemijärven sellutehtaan tekninen ikä on 18 vuotta kun Stora Enson kaikkien sellutehtaiden keskimääräinen tekninen ikä on 19.3 vuotta.

Metsäteollisuudessa käytetään uusinvestointien kirjanpidolliseen poistamiseen kymmentä vuotta ja rakennusten poistamiseen kolmeakymmentä vuotta. Kun kirjanpidollinen poistoaika on kulunut, alkavat investoinnit tuottaa sijoitetulle pääomalle täysimääräistä tuottoa.

Nykyaikainen sellutehdas käsittää kuitu- ja lipeälinjan sekä raakaveden ja jäteveden käsittelyn. Sellunvalmistus tehdään kuitulinjalla. Kuitulinja sisältää seuraavat osastot:

 • puunkäsittelylaitos
 • keittämö
 • pesemö-lajittelu
 • valkaisimo
 • kuivaamo

Lipeälinjalla uudistetaan ja valmistetaan sellun keitossa tarvittavat kemikaalit ja tuotetaan sellutehtaan tarvitsema sähkö- ja lämpöenergia. Ylijäävä sähkö myydään kantaverkkoon. Lipeälinjalle kuuluvat seuraavat osastot:

 • vesilaitokset
 • haihduttamo
 • mäntyöljykeittämö
 • sooda- ja kuorikattila
 • turpiini ja generaattori
 • kaustistamo

Nykyaikaisen sellutehtaan olennaisia osia ovat ilmapäästöjen talteenotto- ja puhdistuslaitteet sekä jätevesien puhdistuslaitteet.

Kemijärven tehtaalle tehdyt investoinnit

Kemijärven sellutehtaalla on toteutettu viimeisen kymmenen vuoden aikana seuraavat investoinnit:

 • Puunkäsittelylaitos
  • Puun vastaanotto ja mittaus on automatisoitu
  • Kuorimarummun alkuosa on uusittu
  • Kuorimarumpuun on rakennettu uusi sulatuskuljetin
 • Keittämö
  • Vanha keittämö purettu pois ja tilalle on rakennettu kokonaan uusi laitos. Laitos on sijoitettu uuteen rakennukseen.
 • Pesemö-lajittelu
  • Vanha laitos on purettu pois ja tilalle on rakennettu kokonaan uusi laitos, mikä on sijoitettu keittämön rakennukseen.
 • Valkaisimo
  • Massan välivarastotornit on peruskorjattu
  • Rakennettu uudet happivalkaisuvaiheet
  • Kaikki pesurit on uusittu
  • Klooridioksidilaitos on uusittu kokonaan
 • Kuivaamo
  • Kuivauskoneen kapasiteettia on nostettu
  • Arkkileikkuri ja tuotelinja on uusittu kokonaan
 • Haihduttamo
  • Kapasiteettia ja kuiva-ainetasoa on nostettu kahdella haihdutinyksiköllä
 • Soodakattila
  • Polttoprosessi on uudistettu nykyaikaiseksi ja kattilan putkistoa sekä muuta laitteistoa on uusittu vaiheittain
 • Kuorikattila
  • Savukaasujen puhdistuslaitteet on uusittu
 • Turpiini ja generaattori
  • Säätöjärjestelmä on uusittu ja kapasiteettia nostettu
 • Kaustistamo
  • Valkolipeän valmistusprosessi uusittu kokonaan, muutto uuteen rakennukseen
  • Meesauunin kapasiteettia on nostettu
 • Ilmapäästöt
  • Molempiin kattiloihin on rakennettu uudet sähkösuotimet.
  • Tehtaalle on rakennettu sekä väkevien että laimeiden hajukaasujen keräily- ja polttojärjestelmä soodakattilassa. Varapolttopaikaksi on rakennettu soihtu
 • Vesistöpäästöt
  • Korvattu vanha selkeytys, pohjailmastus ja lammikkopuhdistus-järjestelmä kokonaan uudella aktiivilietelaitoksella, josta tuleva primääriliete poltetaan Veitsiluodon leijupetikattilassa ja bioliete omassa soodakattilassa

Näin jälkikäteen tarkasteltuna voi hyvällä syyllä sanoa, että Kemijärven sellutehtaalle tehtyjen investointien kohdistamisessa ei ole tehty virheitä. Valinnat ovat olleet oikeita ja suunnitellut tavoitteet on saavutettu. Tavallista sellutehtaalla työskentelevää ihmistä ihmetyttääkin se, miksi pysäyttää erittäin hyvässä kunnossa oleva tehdas juuri silloin, kun sen parhaat käyttövuodet ja sen paras tuottoaika on edessä. Ilman merkittäviä investointeja tehtaalla voidaan tehdä sellua ainakin kymmenen vuotta.

© Kemijrven massaliike 2008. Last update:
January 02, 2020, 19:33. Powered by CMSimple. Login