Lehdistötiedote 22.1.2008

Kohta kolme kuukautta jatkuneen taistelun aikana StoraEnso on ilmoittanut Kemijärven sellutehtaan sulkemisen syiksi puupulan ja pitkäkuituisen sellun ylitarjonnan. Näin todettiin heti 25.10.2007 pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Kemijärven sellutehtaan väki ja Itä-Lapin puuraaka-aine on uhrattava yhtiön isompien yksiköiden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Samat syyt on toistettu jo päättyneissä yt-neuvotteluissa lukuisia kertoja ja ne on kirjattu monta kertaa neuvotteluiden pöytäkirjoihin.

Imatralla 18.1.2008 StoraEnson Suomen tehtaiden paperiliittolaisten edusmiesten kokouksessa toimitusjohtaja Jouko Karvinen vastasi asiaa kysyttäessä yhtiön Oulun ja Kemin yksiköiden tarvitsevan lisäpuuta 700000 kuutiota vuodessa. Kemijärven sellutehtaan puun tarve on 1.4 miljoonaa kuutiota/v. Lapin metsäkeskuksen johtaja Jukka Ylimartimon mukaan Lapin hakkuusuunnitetta nostetaan seuraaville vuosille 1.4 miljoonaa kuutiota/v. Yhteenlasku antaa tulokseksi 2.8 miljoonaa kuutiota puuta. Jos Kemijärven sellutehdas pysäytetään, mitä tehdään niille 2.1 miljoonalle m3:lle puuta, joita StoraEnso ei osta? Vähitellen näyttää toimitusjohtaja Karvinenkin myöntävän ainakin rivien välissä, että puun ns. nollarajaa haetaan takaisin tosissaan. Tämä tosiasia jokaisen metsänomistajan, myös Suomen valtion, kannattaisi huomata. Nollaraja poistui Lapista 1960-luvulla Kemijärven sellutehtaan rakentamisen myötä. Nollarajan itä- ja pohjoispuolella kuitupuulla ei ole markkina-arvoa.

Samassa Imatran tilaisuudessa StoraEnson johto myös ilmoitti, ettei pitkäkuituisen sellun ylitarjonta ole ollut StoraEnson perusteena lopettaa Kemijärven sellutehdas. Kuitenkin virallisten yt-neuvotteluiden pöytäkirjoihin tuo syy on kirjattu useita kertoja. Jos yhtiön syyt Kemijärven sellutehtaan sulkemiseksi vaihtelevat tilaisuudesta ja foorumista riippuen, herää väkisin epäily kaikkia StoraEnson esittämiä tietoja kohtaan. Mitkään faktat eivät näytä pitävän tai niitä voidaan vaihdella yhtiön tarpeiden mukaan.

Myös yhtiön pörssitiedote 17.1.2008 sisälsi virheellisiä tietoja, joita yhtiö ei ole korjannut. Kemijärven sellutehtaan lopettamisen väitettiin vähentävän yhtiön sähkönkulutusta 140 GWh:ia. Tosi asia kuitenkin on, että yhtiön sähkönkulutus kasvaa 50 GWh:ia. Samanlainen välinpitämättömyys ja ylimielisyys, jolla on suhtauduttu työntekijöiden ja asiantuntijoiden esittämiin tietoihin, näyttää jatkuvan myös suhteessa pörssiin ja sille annettaviin tietoihin. Nähtäväksi jää, kauanko esim. Suomen hallitus yhtiön suurimpana omistajana sietää yhtiö virheellistä ja harhaan johtavaa tiedottamista.

Ellei Suomen valtio, StoraEnson suurimman äänivallan omistaja, puutu vihdoin peliin, jatkuu yhtiön pallottelu ja leikki äärimmäisen vakavilla asioilla. Peli on osattava vihdoin viheltää poikki.

Kemijärven massaliike

lisätietoja:
Heikki Nivala 040-542 5353
Juha Pikkarainen 040-358 2656

© Kemijrven massaliike 2008. Last update:
January 02, 2020, 19:33. Powered by CMSimple. Login