Lehdistötiedote 12.11.2007

Suomalainen metsäteollisuus kaipaa uusia innovaatioita

StoraEnson suunnitelma lopettaa Kemijärven hyvin kannattavan sellutehtaan toiminta kesällä 2008, olisi suoranainen rikos tulevia sukupolvia kohtaan. Lopettamalla maailman pohjoisin sellutehdas viedään tulevilta sukupolvilta mahdollisuus kehittää kestävän kehityksen periaatteen mukaisia polttoaineita ja uusia energialähteitä siellä missä luonto on antanut siihen parhaat mahdollisuudet.

Kemijärven sellutehtaan käyttämä pohjoinen puu, jota viimeisimpien metsäinventointien mukaan Lapissa riittää runsaasti, sisältää ominaisuuksiltaan parhaat ja monipuolisimmat sekä väkevyydeltään korkeimmat uuteainepitoisuudet maailmassa. Nämä aineet luovat perustan uusille biopolttoaineille. Kemijärven sellutehtaan mäntyöljyn saanto on ollut koko tehtaan toiminnan ajan selvästi korkeampi kuin muiden sellutehtaiden. Voi hyvin kuvitella minkälaisia vaikeuksia uusien biopolttoaineiden kehittäjät kokevat, jos Kemijärven sellutehtaan lopettamisen jälkeen heidän tutkimuskenttänsä olisi sellainen, jossa uuteainepitoisuudet olisivat pieniä ja absoluuttiset määrätkin vähäisiä.

Kemijärven sellutehdas on sopivan kokonsa ja keittomenetelmänsä takia soveltunut hyvin erilaisten kokeiden tekemiseen. Kun suunniteltiin sellutehtaan rakentamista Indonesiaan, tuotiin raaka-aineeksi suunniteltu akaasiapuu laivalla ja junalla Kemijärvelle missä tarvittavat kokeet tehtiin. Juuri Kemijärvellä aloitettiin ensimmäisenä metsähakkeen ja ns. karapuun käyttö sellun raaka-aineena. Karapuu tarkoittaa puuta, joka tuodaan tehtaalle oksineen ja havuineen. Selluprosessin kannalta nämä raaka-aineet ovat ongelmallisia mutta energia- ja uuteainelähteinä erinomaisia. Uusien biopolttoaineiden kehittäminen on järkevin tehdä sellutehtaan yhteydessä, koska raaka-ainevirrat ovat olemassa ja yksilinjaisen sellutehtaan energiatase on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen.

Suomen metsäteollisuudelta on vaadittu uusia innovaatioita. Kemijärven sellutehdas sopii erinomaisesti paitsi kannattavaksi sellutehtaaksi myös eräänlaiseksi koetehtaaksi, missä uusia innovaatioita voitaisiin kokeilla tehdasmittakaavassa. Kemijärven sellutehtaan henkilökunta on vuosikymmenien kuluessa tottunut ja oppinut erilaisten kokeiden tekoon ja on hyvin motivoitunut työhönsä.

© Kemijrven massaliike 2008. Last update:
January 02, 2020, 19:33. Powered by CMSimple. Login