Lehdistötiedote 1.2.2008

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN MERKITYS BIOENERGIAN TUOTTAJANA

Euroopan Unionin komissio nosti Suomelle asettamaansa tavoitetta uusiutuvan energian osuudesta 28.5 prosentista 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen saavuttamista teollisuus pitää lähes mahdottomana tai ainakin järkyttävän kalliina. Suuri osa lisäyksestä pitäisi tehdä tuulivoimalla, koska rakentamatonta vesivoimaa on vähän ja lisärakentaminen on hankalaa vastustuksen vuoksi. Lisäksi teollisuus itse on sulkemassa bioenergiaa tuottavan Kemijärven sellutehtaan.

Ek:n arvion mukaan (Kauppalehti 31.1.2008) yhden prosenttiyksikön lisääminen uusiutuvaa energiaa tuulivoimalla maksaa 2.5 - 3.0 miljardia euroa.

Kemijärven sellutehtaan mustalipeän ja kuoren poltosta tulevan energian osuus Suomen primäärienergiasta on 0.32 %.( Kemijärven sellutehtaan osuus Suomen energian kokonaistuotannosta vuonna 2006 4.847 PJ/1492PJ=0.32 %, PJ= petajoule). Tämä kaikki on uusiutuvaa bioenergiaa. Yksinkertaisella laskukaavalla 0.32 X 2.5 – 3.0 miljardia euroa tulee tulokseksi 800 – 960 miljoonaa euroa. Nämä luvut ovat peräisin EK:n käyttämistä laskelmista.

Uusiutuvan energian käyttö Suomessa vuonna 2006 oli 356PJ. Kemijärven sellutehtaan osuus uusiutuvasta energiasta vuonna 2006 oli 4.847PJ/356PJ=1.36 %. Mikäli Stora Enso ei peru järjetöntä päätöstään sulkea Kemijärven sellutehdas, laskun loppusumma Suomen valtiolle ja kaikille muillekin maksajille on äärettömän suuri, lähes miljardi euroa. Viimeistään nyt kaikkien päättäjien on herättävä näkemään Kemijärven sellutehtaan sulkemispäätöksen järjettömyys.

Massaliike Kemijärven sellutehtaan toiminnan jatkamisen puolesta


Lisätietoja

Heikki Nivala                Juha Pikkarainen
p. 040- 5425353           p. 040- 3582656