Massaliike

Suomalaista metsäteollisuutta on aiheesta syytetty siitä, ettei uusia innovaatioita ole edes yritetty kehittää vaan on tyydytty pelkkään paperin ja sellun bulkkituotantoon. Valitettavasti osittain sekin on perustunut halpaan tuontipuuhun. Tämä huoli on aiheellinen, koska maamme hyvin hoidetut metsävarat sallivat puun käytön voimakkaan lisäämisen. Tämän lisäksi nyt metsään jäävän hakkuutähteen käytön suunnittelu biopolttoaineiden raaka-aineena on aivan alkumetreillä. Kyllästyneet paperimarkkinat Euroopassa vaativat myös uusien tuotteiden kehittämistä. EU:n lainsäädäntö edellyttää myös biopohjaisten polttoaineiden käytön lisäämistä. Näiden kehittäminen nimenomaan kasvavista metsistä lisää olennaisesti maamme huoltovarmuutta.

Stora Enson johto ilmoitti 25.10.2007 lopettavansa omistamansa Kemijärven sellutehtaan toiminnan kesäkuun loppuun 2008 mennessä. 17.1.2008 yhtiö ilmoitti aikaistavansa tehtaan lopettamista niin, että toiminta päättyy huhtikuun 2008 loppuun mennessä. Lopettamista yhtiön johto on perustellut puupulalla ja tehtaan heikolla kannattavuudella. Yhtiö ei myöskään myy tehdasta. Stora Enson perustelut ovat osoittautuneet kestämättömiksi ja johto on antanut virheellistä tietoa mm. tehtaan kannattavuudesta ja sähkötaseesta.

Kemijärven massaliike perustettiin puolustamaan taloudellisesti kannattavan ja teknisesti hyvässä kunnossa olevan Kemijärven sellutehtaan toimintaa. Massaliikkeen ainoana tavoitteena on sellutehtaan toiminnan jatkaminen.

Massaliikkeessä on mukana tehtaan henkilöstö, kaikki Kemijärvellä toimivat poliittiset puolueet, metsänomistajat, Itä-Lapin alueen yrittäjät, kansalaisjärjestöt ja runsas joukko ihmisiä sekä Suomesta että Ruotsista. Lisäksi massaliikkeen apuna on maan johtavia metsäalan ja kemiallisen metsäteollisuuden asiantuntijoita, talousasiantuntijoita sekä juristeja. Kukaan mukana oleva ei saa erillistä korvausta tekemästään työstä.

Massaliike jatkaa toimintaansa niin pitkään, että päätös tehtaan toiminnan jatkamisesta saadaan aikaan. Missään vaiheessa liike ei hyväksy muuta vaihtoehtoa.

TERVETULOA MASSALIIKKEEN KOTISIVUILLE

 

© Kemijärven massaliike 2008. Viimeisin päivitys:
2.1.2020 19:33:18. Powered by CMSimple. Kirjaudu sisään